"alla Tar Ju Inte Ansvar" Barnkonventionen Som Lag Under En Samhällskris

"alla Tar Ju Inte Ansvar" Barnkonventionen Som Lag Under En Samhällskris
Kategorier: Böcker, Hälsoböcker
189 SEK
Mer Info!

Pandemin har vänt upp och ned på mycket. Inte minst barns rättigheter har utmanats, men barnkonventionen gäller även i en samhällskris. För barn och unga i Sverige har covid-19-pandemin inneburit stora omställningar, till exempel vid distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter. Beslut som har tagits för att minska smittspridningen har medfört allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. Maskor har uppstått i skyddsnätet för många barn. De stora regionala skillnaderna i bedömning av barnets bästa är oroande, liksom bristen på information riktad till barn. I rapporten trycker BO på att staten måste säkerställa en miniminivå för barns rätt till delaktighet, utbildning och hälsa i kris. BO menar vidare att de lärdomar vi drar av pandemin kommer vara avgörande för om vi kan hantera framtida samhällskriser bättre och uppfylla barns rättigheter.