Begreppet arbete: definitioner, ideologier och sociala former

Begreppet arbete: definitioner, ideologier och sociala former
Brand: Arkiv förlag/A-Z förlag
241 SEK
Mer Info!

Arbetslivsforskningen har länge saknat en definition av sitt mest centrala begrepp. Vad är arbete ? Som abstrakt begrepp formulerades det med den begynnande kapitalismen, men fick snart så många innebörder att få verkligen visste vad det stod för. Så småningom blev arbete detsamma som lönearbete, för att sedan bli allomfattande nog att närmast vara meningslöst. Jan Ch Karlsson är professor i sociologi, med en lång karriär som forskare i arbetsvetenskap. Hans avhandling, som nu ges ut i en andra upplaga, har blivit det självklara referensarbetet på området. Ett nyskrivet förord sätter boken i ett samtida perspektiv. Författaren analyserar hur arbetsbegreppet används i samhällsvetenskapen och klargör flera motsättningar. Lösningen blir en övergripande ontologisk bestämning: människans görande i nödvändighetens sfär. På den grunden bygger han en repertoar av begrepp utifrån arbetets sociala relationer. Boken prövar framgångsrikt sitt nya arbetsbegrepp i en historisk genomgång av olika arbetsformer, från slaveri och livegenskap till dagens lönearbete, och ideologierna som åtföljt dem.