Fänrik Ståls sägner, E-bok

Fänrik Ståls sägner, E-bok
Brand: Modernista
113.1 SEK
Mer Info!

Fänrik Ståls sägner är ett episkt diktverk om finska kriget, vilket slutade med att Sverige förlorade Finland till Ryssland. Det lyfter upplevelser från alla sidor av kriget, från Lotta Svärd , om en fattig kvinna som driver ett fältkök, till Konungen , som målar en dräpande bild av kung Gustav IV Adolfs oförmåga att vända kriget. Diktverket, vars första del publicerades fyrtio år efter krigets slut, har starka drag av nationalromantik och kom att bli en viktig del i formandet av den finska nationalidentiteten. Under finska vinterkriget delades det ut gratis till folket för att stärka moralen. JOHAN LUDVIG RUNEBERG [1804-1877] var en finlandssvensk författare och poet. Han betraktas som Finlands främsta nationalskald och tilldelades flera gånger under sin karriär Svenska Akademins stora pris. Mest framstående av hans verk är dikteposet Fänrik Ståls sägner som beskriver finska kriget 1808-1809 och bland annat innehåller dikten Vårt land , vars inledande och avslutnade verser idag är Finlands nationalsång.