Frithiofs saga, E-bok

Frithiofs saga, E-bok
Brand: Modernista
113.1 SEK
Mer Info!

Frithiofs saga är ett verk bestående av tjugofyra dikter - riddarepos - med olika versmått. Verket, som betraktas som Esaias Tegnérs största, är en parafras på den fornisländska berättelsen Fritjof den djärves saga. Delar av Frithiof saga publicerades i Götiska förbundets tidskrift Iduna mellan åren 120-1822. År 1825 gavs Frithiofs saga ut i samlad form av författaren på eget förlag. ESAIAS TEGNÉR [1782-1846] var en svensk poet som närmast nått status som nationalskald. Tegnér gjorde en snabb akademisk karriär vid universitet i Lund och skrev till en början dikter främst som sidosyssla. 1811 vann han Svenska Akademiens stora pris för dikten Svea . Samma år blev han professor i estetik, och året därpå även i grekiska. 1818 valdes han in i Svenska Akademien.