... och jag kysser mjukt din hals : tyskspråkig lyrik från Goethe till Zweig

... och jag kysser mjukt din hals : tyskspråkig lyrik från Goethe till Zweig
252 SEK
Mer Info!

Patrik Ringborg har vid sidan av sin karriär som dirigent vid internationella musikinstitutioner ägnat sig åt att översätta tyskspråkig lyrik, företrädesvis klassiska författare. Arche Press tillgängliggör här ett urval av dessa arbeten, utifrån e…