Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2. Bd 14, Brev från Johan Adler Salvius

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2. Bd 14, Brev från Johan Adler Salvius
312 SEK
Mer Info!

Bland stormaktstidens kungliga ämbetsmän var Johan Adler Salvius (1590-1652) en av de mest framgångsrika. Salvius gjorde en lysande karriär i Hamburg, 1634 utnämndes han till hovkansler och från 1643 var han en av de svenska delegaterna vid Westfa…